Omschrijving

Corona-Covid19 ZelftestPrijs

€ 3,00 / stuk

COVID19 - Corona

Newgene® Antigen Zelftest is geschikt voor de kwalitatieve vaststelling van het SARS-CoV-2-virus in de neus. Het is een hulpmiddel bij de diagnose van infectie met een het nieuwe coronavirus.

Gebruik:

Lees aandachtig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing alvorens dit product te gebruiken.

Onderdelen:

Testkaart

Buisje voor monsterextractie

Buisdop

Papieren bekertje

Sputum druppelaar

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK VAN HET PRODUCT:

Lees de instructies zorgvuldig door voor het eerste gebruik.

Voor mensen die de test niet zelf kunnen uitvoeren, moet de test worden uitgevoerd door de wettelijke voogden.

Deze test detecteert SARS-CoV-2-antigeen in neusholtesecreties, dewelke worden verzameld door middel van een steriele neusswab.

Gebruik dit product op een plaats met voldoende licht, om de resultaten nauwkeurig te interpreteren.

Gebruik uw mobiele telefoon als timer of gebruik een reguliere timer om de test uit te voeren.

VOORZORGSMAATREGELEN NA GEBRUIK VAN HET PRODUCT:

Als u een positief resultaat bekomt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts of zoek hulp bij een professionele medische instelling. Je hebt een moleculaire test nodig om de virale infectie te bevestigen.

Een negatief resultaat kan de mogelijkheid van een virale infectie niet volledig uitsluiten. Onjuiste bemonstering of lage virale belasting kan een vals negatief resultaat veroorzaken.

Als uw neus gewond is tijdens de bemonstering, raadpleeg dan medische bijstand.

Wanneer de test is voltooid, desinfecteer dan het bemonsteringsstaafje, de testkaart en de andere gebruikte voorwerpen met bleekwater (dat 5%-9% natriumhypochloriet bevat). Wikkel de gedesinfecteerde objecten in, berg ze op in de verpakking en gooi dit weg met het huisvuil. Was de handen grondig na de test.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Kinderen jonger dan 14 jaar moeten worden getest door de ouders of de wettelijke voogden.

Dit product is van toepassing op nasale swabmonsters. Het gebruik van ander afnamemateriaal kan onnauwkeurige of ongeldige testresultaten veroorzaken.

Test binnen de twee uur na het verzamelen van het swabmonster. Verouderde monsters kunnen onnauwkeurige resultaten veroorzaken.

Zorg ervoor dat er een juiste hoeveelheid monster wordt toegevoegd voor het testen. Een teveel of tekort aan monsterhoeveelheid kan onnauwkeurige resultaten veroorzaken (zie testprocedure stappen (1) en (2)).

Wacht 15 tot 30 minuten na het laden van het monster en lees vervolgens de testresultaten. Onjuiste wachttijden kunnen onnauwkeurige resultaten veroorzaken.

Als de testlijn of de controlelijn zich buiten het testvenster bevindt, gebruikt u de testkaart niet. Het testresultaat is ongeldig. Test het monster opnieuw met een andere testkaart.

Dit product is wegwerpbaar. Recycleer gebruikte productcomponenten NIET.

Desinfecteer gebruikte producten, monsters en andere verbruiksartikelen met bleekmiddel (dat 5%-9% natriumhypochloriet bevat).

Was de handen grondig na de test.

BEWARING:

Bewaar de productverpakking bij een temperatuur van 15-30°C, en vermijd blootstelling aan zonlicht. De kit is stabiel binnen de houdbaarheidsdatum die op het etiket staat gedrukt.

Zodra het aluminium zakje is geopend, moet de testkaart binnen het uur worden gebruikt. Langdurige blootstelling aan een warme en vochtige omgeving kan onnauwkeurige resultaten tot gevolg hebben.

©  Party-Time               2021                ToMiKo Systems